Integratieve Psychotherapie

In de praktijk  heeft de integratieve psychotherapie haar wortels in de humanistische psychologie( de persoonsgerichte en  experiëntiële  benadering) en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie -de cognitieve gedragstherapie ,de gestalt therapie —de psycho-synthese ,bio-energetica -nlp en de contextuele benaderingstherapie .
Vermits iedere mens uniek is, lijkt het logisch dat iedere persoon nood heeft aan een op hem persoonlijk afgestemde therapie.

Integratieve psychotherapie gaat daarom grasduinen bij die verschillende psychologische stromingen en therapieën zoals systeemtheoretische therapie, cognitieve gedragstherapie, experiëntiële therapie, positief oplossingsgerichte therapie, beeldende en creatieve therapie, cliënt centered, psychoanalyse,…  met daarnaast ook NLP, TA, mindfulnes,relaxatie,  …  Integratieve therapie doet echter  meer dan deze stromingen eclectisch naast elkaar te gebruiken. Integratieve psychotherapie  opteert om  een gefundeerde synthese te maken van de psychologische inzichten en werkingsprincipes die in de uiteenlopende denkrichtingen ontdekt werden. 

Zo kan ze de therapie adequaat aangepassen op maat van ieder uniek persoon en vertrekkend van de talenten van die persoon.

Reacties zijn gesloten.