Poliklinische geboorte

 • Wanneer je in het ziekenhuis bevalt is het gemakkelijk als je toch tijdens de zwangerschap ook al contact neemt met de vroedvrouwen. Samen kan het je ontslag uit het ziekenhuis bespreken.
  • Wanneer kan je naar huis komen?
  • Wanneer verwittig je de vroedvrouw die je thuis komt begeleiden?
  • Waarvoor kan je op ons een beroep doen?
  • Wat gebeurt er tijdens een postnataal bezoek?
  • Wat is kraamzorg en wat kan je van hen verwachten?
  • Hoeveel kost een begeleiding door een vroedvrouw?

Reacties zijn gesloten.