Gezond Leven project

Gezond leven is een cursus van 12 weken van Centrum voor Basiseducatie Kempen voor anderstalige jonge moeders (met kindjes tot 3 jaar). De cursus is bedoeld voor anderstalige jonge moeders die omwille van taal of kansarmoede geen of weinig toegang hebben tot informatie en zorg voor zichzelf en hun kindjes. De kindjes tot 3 jaar kunnen meekomen naar de bijeenkomsten.
De voornaamste aspecten van gezond leven komen aan bod, zoals gezonde voeding, hygiëne, slapen, ontwikkeling, gezondheidsvoorzieningen, medicatie, enz. We vertrekken vooral van de vragen en noden van de deelneemsters. De les wordt in het Nederlands gegeven, maar ook wie maar heel weinig of geen Nederlands kent, kan aansluiten. Er is altijd visuele ondersteuning en deelneemsters kunnen voor elkaar vertalen indien nodig.
De cursus wordt gegeven door Myriam Mariën (lesgever Basiseducatie) en Karen Vliegen (vroedvrouw), die eerder ook al Moeder-Taal begeleidden. Wie deelneemsters wil doorverwijzen, neemt best contact op met Myriam op myriam.marien@basiseducatiekempen.be of 014/58.41.91

 

 

Moeder-Taal in het Geboorte-Informatiecentrum in Geel, in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Kempen

Het project Moeder-Taal is een aanbod voor anderstalige jonge moeders, die nog geen kennis hebben van het Nederlands en die laaggeletterd zijn. Omdat zij door de zorg voor hun jonge kinderen niet kunnen deelnemen aan de gewone lessen Nederlands, kunnen zij in dit project Nederlands leren terwijl er kinderopvang is voorzien ter plaatse.

Deze vrouwen hebben geen toegang tot informatie en zorg die in het Nederlands wordt aangeboden, zowel voor henzelf als voor hun kinderen. Daarom werkt er in het project een zelfstandige vroedvrouw mee die vragen i.v.m. moeder- en kindzorg kan beantwoorden en informatie kan geven. Op basis van deze vragen en haar observaties, organiseert zij informatiesessies en themagesprekken over zorg en opvoeding, waarbij de vrouwen hun ervaringen kunnen uitwisselen en ook van elkaar kunnen leren.

Voldoende goede vrijwilligers vinden voor de kinderopvang is een grote uitdaging. Wie zin heeft gekregen om mee te werken aan dit project, kan altijd contact opnemen met myriam.marien@basiseducatiekempen.be

Ook het draaiboek over de ontwikkeling van het project kan je via Myriam verkrijgen

Reacties zijn gesloten.